Steunbetuigingen

Anderen over mij

Ik ken Esther-Mirjam als een senator met hart voor de zaak die rustig maar volhardend op komt voor klassiek sociaal-democratische waarden, en de hedendaagse vertaling daarvan. Als fractievoorzitter is zij simpelweg de juiste vrouw op de juiste plek.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als een doorzetter. Geeft niet snel op, ook niet als het even tegenzit.
Kennis, rust, verbinding en bovenal goede controle op de bedoeling van de wetgeving. Daarom heb ik op Esther-Mirjam Sent gestemd om onze fractieleider te blijven in de Eerste Kamer.
Met Esther-Mirjam krijgen we een lijsttrekker die met haar kennis & kunde weer kleur gaat geven aan de sociaal-democratie. Een ervaren politica die weet hoe de hazen lopen in Den Haag, maar ook iemand die weet hoe belangrijk het is om de regio meer op de kaart te zetten in de Randstad.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als iemand die haar kwaliteiten, kunde en kennis elke dag als senator, docent en sociaal-democraat inzet voor het verbinden van mensen.
Esther-Mirjam is een gedreven senator. Zij is gedegen en deskundig. Haar kennis van zaken weet zij op een overtuigende manier te verbinden met de opgaven van de sociaal-democratie. Esther-Mirjam is een 'team player': zij deelt haar kennis met anderen en staat voor haar zaak. Zij is toegankelijk en bovenal een aardig mens.
Esther-Mirjam is een echte sociaal-democraat. Consciëntieus, met doorzettingsvermogen en inhoudelijk zeer sterk. Vooral de grondwaarden van de sociale democratie "gelijke kansen" en het bestrijden van ongelijkheid zijn voor haar een belangrijke prioriteit. Zij is zeer geschikt om lijsttrekker te worden voor de Eerste Kamer voor de PvdA.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als betrouwbaar, rustig én strijdvaardig voor eerlijke kansen; bijvoorbeeld in het onderwijs. Haar ervaring als fractievoorzitter en krachtige sociaaldemocratische profiel kan onze partij de komende periode in de Eerste Kamer versterken.
Kundig, doeltreffend en innemend. Op en top een sociaal-democrate! Ik steun van harte Esther-Mirjam als onze kandidaat-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
De Eerste Kamer heet niet voor niets Chambre de Reflexion. Esther-Mirjam heeft al laten zien dat ze niet vanuit de heup schiet. Maar...als dat nodig is kan ze ook zeker adequaat tempo maken. Een onafhankelijke en onderzoekende geest is ook aanwezig. Ze zoekt met passie naar de rol van de sociaal-democratie in veranderende tijden, o.a. via haar werk voor de Wiardi Beckman Stichting.
Ik ken Esther-Mirjam als een kundig, betrouwbaar en betrokken politica, die past in onze sociaaldemocratische traditie en daar een eigentijdse invulling aan weet te geven.
Zelf heb ik Esther-Mirjam leren kennen als een sociaal-democrate met het rode hart op de goede plaats. Ze weet te verbinden, heeft verstand van zaken, is integer en zeer toegankelijk. Binnen én buiten de partij een gewaardeerd persoon!
Ik heb met Esther-Mirjam tijdens de Rooie Vrouwen activiteiten samen gewerkt. Ze is heel toegankelijk en deskundig. Ze was in staat om ons op hele plezierige wijze te laten samenwerken.
Blijven geloven in vooruitgang. Maar beseffen dat mensen alleen daarin kunnen geloven, als ze zich in hun bestaan zeker zijn en voelen. Dat is voor mij de essentie van de sociaal-democratie. Daar staat Esther-Mirjam voor. Daarom is zij volgens mij een goede PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer
Esther-Mirjam heb ik leren kennen als een bevlogen sociaaldemocraat die altijd aanspreekbaar is, maar ook zelf naar je toekomt om te vragen hoe het met je gaat. Samen met het feit dat ze verstand van zaken heeft en al bijna acht jaar met passie deel uitmaakt van onze Eerste Kamerfractie, maakt dat zij voor mij de ideale kandidaat is voor het lijsttrekkerschap van de PvdA voor de aankomende Eerste Kamerverkiezingen.
Esther-Mirjam geeft mij het gevoel dat, indien er een kwestie speelt op mijn werkvloer, in mijn arbeidersnetwerk of in mijn volksbuurt ze daar meer over wil weten. Waarom heb ik dat gevoel? Omdat ze me opzoekt bij gelegenheden en ik mijzelf zijnde handarbeider goed vertegenwoordigd voel door een gedegen volksvertegenwoordigster als Esther-Mirjam.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als een uiterst ervaren en kundig bestuurder. Maar nog belangrijker als een bestuurder van en voor mensen. Een PvdA'er in hart en nieren. Die met al haar kennis en kunde onze partij in de Eerste Kamer uitstekend kan vertegenwoordigen: integer besturen met het hart. Daarom steun ik de kandidatuur dan ook voor 100 procent!
Esther-Mirjam Sent is een moderne sociaal-democratische politica. Zij is helder in haar politiek engagement als het om mensen gaat die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zij verbindt met een open mind en toont het leiderschap dat de PvdA op nodig heeft. Zij staat voor mij voor de menselijke maat en kan als hoogleraar in de Economisch wetenschappen een cruciaal kennisveld voor heel veel mensen op een aansprekend manier ontsluiten. Ik steun haar van ganser harte als kandidaat-lijsttrekker voor de 1e Kamer. Het garandeert continuïteit en het laat zien de PvdA een partij is voor het hele land en Esther-Mirjam is een aardige en kundige vrouw, die gemakkelijk is te benaderen.
Onze partij zit vol goede en leuke mensen. Daar is Esther-Mirjam een sterk voorbeeld van. Slim, verbindend, toegankelijk en doortastend. In de Commissie Melkert heb ik haar leren kennen als een klassieke sociaaldemocraat. Het aanpakken van de ongelijkheid – en de stapeling hiervan in leefomgeving, gezondheid en onderwijs – is voor haar een belangrijke drijfveer. Esther-Mirjam is iemand die vasthoudt aan de sociaaldemocratische idealen. De opnieuw actuele strijd tussen arbeid en kapitaal is bij Esther-Mirjam in goede handen. Kortom, zeer geschikt als onze aanvoerder in de Eerste Kamer.
Esther-Mirjam is de meest loyale sociaaldemocratische politica die ik de afgelopen jaren heb leren kennen. Ze overdenkt dingen voor ze iets zegt. Ze is kundig en kent het klappen van de zweep in de Eerste Kamer als geen ander. Drukt niet haar eigen mening erdoor, maar informeert bij gevoelige onderwerpen als de donorwet eerst bij de leden. Hoofd en hart werken prima samen! Ze is een echt mensenmens. Ze beseft heel goed dat Nederland groter is dan alleen de Randstad en is overal in het land te vinden en ook in de regio. Makkelijk benaderbaar voor leden en niet leden. Een echte powerlady!
Wie wel eens een bijeenkomst met Esther-Mirjam heeft meegemaakt zal onmiddellijk haar ervaring in het onderwijs onderkennen: rustig, met oog voor alle deelnemers, goed gestructureerd en welbespraakt. Maar ook haar bijna vanzelfsprekende betrokkenheid op het onderwerp. Dat laatste geldt zeker ook voor het onderwijs zelf. Regelmatig trekt zij aan de bel over het lerarentekort en de bewaking van de onderwijskwaliteit. Kortom een empathisch solidaire collega in het onderwijs!
Ik ken Esther-Mirjam als een kundig, betrouwbaar en hardwerkend Kamerlid, met vele jaren dienst voor de Partij van de Arbeid. Daarom steun ik haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van onze lijst voor de Eerste Kamer in 2019.
Ik heb Esther-Mirjam als een betrokken partijlid en een echte sociaaldemocraat leren kennen. Haar kennis van de werking van de economie is van essentieel belang voor de Eerste Kamer. Daar worden de wetten getoetst die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Natuurlijk of het juridisch klopt, maar vooral ook de samenhang met andere wetten. En dat kunnen we aan Esther-Mirjam wel overlaten!
Esther-Mirjam is voor mij de juiste vrouw op de juiste plaats, als onze lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Zij heeft in de afgelopen periodes laten zien dat ze behoort tot het soort volksvertegenwoordigers dat met grote kennis van zaken en gedreven toewijding aan de publieke zaak, naast een stevige wetenschappelijke loopbaan én de zorg voor een prachtig gezin, toegankelijk en aanspreekbaar is gebleken. En houdt dan haar rug recht! Ze weet wat er speelt, ook in Groningen. Als boegbeeld voor onze sociaaldemocratische kernwaarden sta ik vol vertrouwen achter haar
Ik ga dus gewoon op senator Esther-Mirjam stemmen als lijsttrekker voor de 1e Kamer. Ten eerste omdat het goed is dat er mensen uit 'de provincie' in een veel teveel door de randstad gedomineerde 1e en 2e Kamer zitten, ten tweede omdat Esther-Mirjam tenminste gevoel heeft bij onze -welliswaar voor een groot deel weggelopen- achterban. Het belangrijkste, omdat ze sociaal-democrate is en daar hebben we er nu veel te weinig van.
Esther-Mirjam is het type politica dat we nodig hebben. Verstand van zaken, gaat voor de inhoud en de lange termijn, wars van effectbejag en gezegend met een aangeboren jeugdigheid. Ze doet het niet alleen goed in Den Haag, maar slaat ook de brug naar de de regio. Ik steun haar kandidatuur van harte!
Esther-Mirjam is een gedreven en toegankelijke senator. Ze is zeer kundig en heeft een scherp oog voor de waarden waar de sociaaldemocratie voor staat. Ik steun Esther-Mirjam van harte als onze kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen!
Ik steun de kandidatuur van Esther-Mirjam van harte. Een vrouw die haar kennis en ervaring inzet voor haar sociaal-democratische idealen. Ze vraagt aandacht voor de ongelijke verdeling van de welvaart in ons land en onze ‘sociale’ wetgeving. Ingewikkelde en ontoegankelijke regels geven extra problemen bij mensen die het al zwaar hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Die aandacht is hard nodig! Ook in de Eerste Kamer.
Ik steun Esther-Mirjam omdat zij de nodige ervaring in de Eerste Kamer heeft, enorm veel kennis van zaken op economisch gebied heeft en bovenal een menselijke politica is. Dat laatste is broodnodig in deze tijd. Dat zij de inhoudelijke en politieke competenties heeft om deze functie te bekleden, laat zij al een tijd in de eerste kamer zien. Maar wat haar in mijn optiek echt onderscheid, is haar toegankelijkheid, haar openheid en menselijke houding. Dit uit zich in praatjes op politieke bijeenkomsten, oprechte interesse of prachtige verjaardagsfelicitaties aan haar Facebookvrienden. Dit soort mensen zie ik dan ook graag in de politiek.
Als maatschappelijke en hardwerkende (regio) ondernemer vind ik het belangrijk dat de belangen van het MKB goed en realistisch worden meegenomen in het politieke geweld. Een politieke beslissing/maatregel kan nogal een verschil hebben qua uitwerking op “de grote bedrijven van deze wereld of de slager op de hoek”. Het is dan ook van belang dat iemand weet wat er speelt, capabel genoeg is om het verschil en de consequenties te overzien en deze kan vertalen en overbrengen. Daarom stem ik op Esther-Mirjam.
Esther-Mirjam is voor mij een politieke rots in de branding. Ze heeft een enorm goed ontwikkeld politiek gevoel, volledig gebaseerd op sociaal-democratische waarden. Dat, gecombineerd met de rust die ze uitstraalt, haar onvermoeibare inzet en haar gezaghebbende kennis, zowel op economisch als maatschappelijk gebied, maakt haar voor mij dé geschikte lijsttrekker voor de PvdA in de Eerste Kamer.
Als klimaatbeleidsonderzoeker steun ik de kandidatuur van Esther-Mirjam van harte. Haar combinatie van politieke kunde, van gevoel voor onrecht en een diepe kennis van wat er economisch gezien nodig is om het klimaatvraagstuk op een solidaire en rechtvaardige manier het hoofd te bieden is precies wat we nodig hebben in de Eerste Kamer.
Als een van de oprichters van de Rode Ondernemers Oost-Nederland (ROOOS), heb ik Esther-Mirjam leren kennen op een bijeenkomst van en voor de Rode Ondernemers. Esther-Mirjam was toen senator en ging voor een tweede termijn. Ik heb haar kandidatuur toen al met overtuiging gesteund en doe dat nu opnieuw om haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap te ondersteunen. Esther-Mirjam ervaar ik als een warm en betrokken sociaal-democraat, die belangstelling toont en ook oog en oor heeft voor sociaal ondernemerschap.
Esther-Mirjam is een sociaaldemocraat pur sang. Bij haar kun je er zeker van zijn dat zaken die spelen altijd “PvdA proof” zullen zijn. Door haar rustige en vriendelijke uitstraling en door de kennis en kunde die zij bezit, krijgt zij veel vertrouwen van anderen. Zij is toegankelijk, een teamplayer en zeer goed in staat om de verbinding te zoeken met mensen op allerlei niveaus. Kortom: de ideale vrouw om als lijstrekker te hebben in de eerste kamer!
Esther-Mirjam Sent is een sterke vrouw met grote en brede inhoudelijk kennis. Zij is open en toegankelijk voor iedereen. Als lijsttrekker zal ze onze sociaal-democratische waarden uitstekend uitdragen.
Soms weet je iets heel zeker. En dat is stemmen voor Esther-Mirjam Sent. Ik heb lang gewerkt bij de PvdA, als woordvoerder en politiek assistent. En waar ik haar ook tegen kwam, ze stak er altijd boven uit. Esther-Mirjam bezit namelijk de zeldzame combinatie van verstand, redelijkheid en een aangenaam karakter. Ze is nooit bang om iemand de waarheid te zeggen maar doet dit op een manier waardoor de ander denkt: "shit ze heeft echt gelijk." Vol overtuiging zeg ik daarom stem Esther-Mirjam.
Esther-Mirjam Sent heb ik leren kennen als een sociaal democraat in hart en nieren. Zij houdt haar hoofd omhoog en altijd haar rug recht! Ze is vebindend, deskundig en integer. Ze blijft geloven in vooruitgang voor iedereen. Voor mij is ze de juiste vrouw op de juiste plaats als lijstrekker voor de Eerste Kamer. Ik sta voor de volle 100% achter haar kandidatuur.
Ik steun Esther-Mirjam Sent omdat zij de meest linkse kandidaat is en samen met nieuwe gezichten vorm kan geven aan de intellectuele vernieuwing van onze partij.
Esther-Mirjam is naar mijn mening zeer aanspreekbaar en benaderbaar: zeker iemand bij wie je durft aan te kloppen. Ik heb haar ervaren als iemand die erg betrokken is en altijd bereid is om mee te denken. Daarnaast straalt ze zowel de rust als de kracht uit: een ideale combinatie voor het lijsttrekkerschap voor de PvdA in de Eerste Kamer!