Steunbetuigingen

Anderen over mij

Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als een doorzetter. Geeft niet snel op, ook niet als het even tegenzit.
Met Esther-Mirjam krijgen we een lijsttrekker die met haar kennis & kunde weer kleur gaat geven aan de sociaal-democratie. Een ervaren politica die weet hoe de hazen lopen in Den Haag, maar ook iemand die weet hoe belangrijk het is om de regio meer op de kaart te zetten in de Randstad.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als iemand die haar kwaliteiten, kunde en kennis elke dag als senator, docent en sociaal-democraat inzet voor het verbinden van mensen.
Esther-Mirjam is een gedreven senator. Zij is gedegen en deskundig. Haar kennis van zaken weet zij op een overtuigende manier te verbinden met de opgaven van de sociaal-democratie. Esther-Mirjam is een 'team player': zij deelt haar kennis met anderen en staat voor haar zaak. Zij is toegankelijk en bovenal een aardig mens.
Esther-Mirjam is een echte sociaal-democraat. Consciëntieus, met doorzettingsvermogen en inhoudelijk zeer sterk. Vooral de grondwaarden van de sociale democratie "gelijke kansen" en het bestrijden van ongelijkheid zijn voor haar een belangrijke prioriteit. Zij is zeer geschikt om lijsttrekker te worden voor de Eerste Kamer voor de PvdA.
Kundig, doeltreffend en innemend. Op en top een sociaal-democrate! Ik steun van harte Esther-Mirjam als onze kandidaat-lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen.
De Eerste Kamer heet niet voor niets Chambre de Reflexion. Esther-Mirjam heeft al laten zien dat ze niet vanuit de heup schiet. Maar...als dat nodig is kan ze ook zeker adequaat tempo maken. Een onafhankelijke en onderzoekende geest is ook aanwezig. Ze zoekt met passie naar de rol van de sociaal-democratie in veranderende tijden, o.a. via haar werk voor de Wiardi Beckman Stichting.
Ik ken Esther-Mirjam als een kundig, betrouwbaar en betrokken politica, die past in onze sociaaldemocratische traditie en daar een eigentijdse invulling aan weet te geven.
Zelf heb ik Esther-Mirjam leren kennen als een sociaal-democrate met het rode hart op de goede plaats. Ze weet te verbinden, heeft verstand van zaken, is integer en zeer toegankelijk. Binnen én buiten de partij een gewaardeerd persoon!
Ik heb met Esther-Mirjam tijdens de Rooie Vrouwen activiteiten samen gewerkt. Ze is heel toegankelijk en deskundig. Ze was in staat om ons op hele plezierige wijze te laten samenwerken.
Esther-Mirjam geeft mij het gevoel dat, indien er een kwestie speelt op mijn werkvloer, in mijn arbeidersnetwerk of in mijn volksbuurt ze daar meer over wil weten. Waarom heb ik dat gevoel? Omdat ze me opzoekt bij gelegenheden en ik mijzelf zijnde handarbeider goed vertegenwoordigd voel door een gedegen volksvertegenwoordigster als Esther-Mirjam.
Ik heb Esther-Mirjam leren kennen als een uiterst ervaren en kundig bestuurder. Maar nog belangrijker als een bestuurder van en voor mensen. Een PvdA'er in hart en nieren. Die met al haar kennis en kunde onze partij in de Eerste Kamer uitstekend kan vertegenwoordigen: integer besturen met het hart. Daarom steun ik de kandidatuur dan ook voor 100 procent!
Esther-Mirjam Sent is een moderne sociaal-democratische politica. Zij is helder in haar politiek engagement als het om mensen gaat die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Zij verbindt met een open mind en toont het leiderschap dat de PvdA op nodig heeft. Zij staat voor mij voor de menselijke maat en kan als hoogleraar in de Economisch wetenschappen een cruciaal kennisveld voor heel veel mensen op een aansprekend manier ontsluiten. Ik steun haar van ganser harte als kandidaat-lijsttrekker voor de 1e Kamer. Het garandeert continuïteit en het laat zien de PvdA een partij is voor het hele land en Esther-Mirjam is een aardige en kundige vrouw, die gemakkelijk is te benaderen.
Onze partij zit vol goede en leuke mensen. Daar is Esther-Mirjam een sterk voorbeeld van. Slim, verbindend, toegankelijk en doortastend. In de Commissie Melkert heb ik haar leren kennen als een klassieke sociaaldemocraat. Het aanpakken van de ongelijkheid – en de stapeling hiervan in leefomgeving, gezondheid en onderwijs – is voor haar een belangrijke drijfveer. Esther-Mirjam is iemand die vasthoudt aan de sociaaldemocratische idealen. De opnieuw actuele strijd tussen arbeid en kapitaal is bij Esther-Mirjam in goede handen. Kortom, zeer geschikt als onze aanvoerder in de Eerste Kamer.
Esther-Mirjam is de meest loyale sociaaldemocratische politica die ik de afgelopen jaren heb leren kennen. Ze overdenkt dingen voor ze iets zegt. Ze is kundig en kent het klappen van de zweep in de Eerste Kamer als geen ander. Drukt niet haar eigen mening erdoor, maar informeert bij gevoelige onderwerpen als de donorwet eerst bij de leden. Hoofd en hart werken prima samen! Ze is een echt mensenmens. Ze beseft heel goed dat Nederland groter is dan alleen de Randstad en is overal in het land te vinden en ook in de regio. Makkelijk benaderbaar voor leden en niet leden. Een echte powerlady!
Wie wel eens een bijeenkomst met Esther-Mirjam heeft meegemaakt zal onmiddellijk haar ervaring in het onderwijs onderkennen: rustig, met oog voor alle deelnemers, goed gestructureerd en welbespraakt. Maar ook haar bijna vanzelfsprekende betrokkenheid op het onderwerp. Dat laatste geldt zeker ook voor het onderwijs zelf. Regelmatig trekt zij aan de bel over het lerarentekort en de bewaking van de onderwijskwaliteit. Kortom een empathisch solidaire collega in het onderwijs!
Ik ken Esther-Mirjam als een kundig, betrouwbaar en hardwerkend Kamerlid, met vele jaren dienst voor de Partij van de Arbeid. Daarom steun ik haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van onze lijst voor de Eerste Kamer in 2019.
Ik heb Esther-Mirjam als een betrokken partijlid en een echte sociaaldemocraat leren kennen. Haar kennis van de werking van de economie is van essentieel belang voor de Eerste Kamer. Daar worden de wetten getoetst die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Natuurlijk of het juridisch klopt, maar vooral ook de samenhang met andere wetten. En dat kunnen we aan Esther-Mirjam wel overlaten!
Esther-Mirjam is voor mij de juiste vrouw op de juiste plaats, als onze lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer. Zij heeft in de afgelopen periodes laten zien dat ze behoort tot het soort volksvertegenwoordigers dat met grote kennis van zaken en gedreven toewijding aan de publieke zaak, naast een stevige wetenschappelijke loopbaan én de zorg voor een prachtig gezin, toegankelijk en aanspreekbaar is gebleken. En houdt dan haar rug recht! Ze weet wat er speelt, ook in Groningen. Als boegbeeld voor onze sociaaldemocratische kernwaarden sta ik vol vertrouwen achter haar
Esther-Mirjam is het type politica dat we nodig hebben. Verstand van zaken, gaat voor de inhoud en de lange termijn, wars van effectbejag en gezegend met een aangeboren jeugdigheid. Ze doet het niet alleen goed in Den Haag, maar slaat ook de brug naar de de regio. Ik steun haar kandidatuur van harte!
Esther-Mirjam is een gedreven en toegankelijke senator. Ze is zeer kundig en heeft een scherp oog voor de waarden waar de sociaaldemocratie voor staat. Ik steun Esther-Mirjam van harte als onze kandidaat lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen!
Ik steun de kandidatuur van Esther-Mirjam van harte. Een vrouw die haar kennis en ervaring inzet voor haar sociaal-democratische idealen. Ze vraagt aandacht voor de ongelijke verdeling van de welvaart in ons land en onze ‘sociale’ wetgeving. Ingewikkelde en ontoegankelijke regels geven extra problemen bij mensen die het al zwaar hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Die aandacht is hard nodig! Ook in de Eerste Kamer.