Over

Over Esther-Mirjam

Esther-Mirjam Sent (Doesburg, 1967) is fractievoorzitter voor de PvdA in de Eerste Kamer. Ze is woordvoerder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Belastingen. Voorheen heeft ze ook het woord gevoerd op het terrein van Financiën, Onderwijs en Media. Ze is sinds 2011 lid van de Eerste Kamer.

Daarnaast is Esther-Mirjam hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar de grenzen aan onze rationaliteit en is bijzonder geïnteresseerd in verschillen tussen de economische gedragingen van mannen en vrouwen.

Esther-Mirjam is lid van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting en was nauw betrokken bij de ontwikkeling van het visiedocument Van Waarde: een prachtig handvat voor iedere sociaal-democraat om het politiek handelen op te baseren. In 2013 mocht ze als lid van de Commissie Melkert meeschrijven aan een rapport om linksom uit de crisis te komen. Ze laat zich ook voeden door haar werk voor het kennisinstituut voor vrouwenemancipatie Atria. En ze zet zich als lid van het Sustainable Finance Lab in voor een financiële sector die dienstbaar is.

Ze promoveerde in 1994 aan Stanford University in de Verenigde Staten. Esther-Mirjam heeft meerdere prijzen in ontvangst mogen nemen, onder andere voor het beste proefschrift, het beste boek, het beste onderwijs en de meeste media optredens.

1833003-laag