Kandidering

Mijn motivatie

Mijn vader was de zoon van een badmeester. Nu is hij de vader van een senator en hoogleraar. Zelf moest hij van school toen hij als tiener mijn vader werd. Juist daarom spoorde hij me altijd aan het beste uit mezelf te halen, waardoor ik de kans kreeg om als eerste van mijn familie naar de universiteit te gaan. En juist door dat ideaal van verheffing, waar mijn opa zich al hard voor maakte bij de SDAP en mijn vader bij de PvdA, heb ik me ook altijd verbonden gevoeld met de sociaaldemocratie.

Als lijsttrekker voor de Eerste Kamer zal ik me inzetten voor de mensen voor wie de verheffing nog steeds een ideaal is, de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, met schulden, de laaggeletterden: al die honderdduizenden die ik als lijsttrekker voor de Eerste Kamer een duwtje in de rug wil geven, zoals mijn vader mij het beslissende zetje gaf.

Mijn familie zou al heel trots zijn geweest als ik na de universiteit een mooie baan zou vervullen in een maatschappelijke organisatie. Maar de geest was uit de fles, ik wilde grenzen slechten. Ik reisde als jonge twintiger naar het andere einde van de wereld om te studeren en te werken, en kwam als alleenstaande moeder met twee jonge kinderen terug naar Nederland.

Ik neem dat doorzettingsvermogen mee als lijsttrekker, mijn vertrouwen dat ik juist tegen de wind in het beste uit mezelf haal. Dat is nu hard nodig, want onze partij heeft de wind even niet mee. Terwijl we vooruit moeten, juist nu, juist nu de economie nog steeds niet in veilig vaarwater zit, juist nu in de publieke sector, in de zorg, in de scholen, de zorgen overheersen. Ik kan als lijsttrekker nóg meer doen om dit tij te keren. 

Mooie idealen betekenen niks zonder het juiste handwerk. Dat vakmanschap heeft de Eerste Kamer nodig om niet teveel op de Tweede Kamer te lijken. Als voorzitter van onze fractie heb ik het laatste half jaar voor rust en continuïteit gezorgd, daar zou ik de komende vier jaar graag mee doorgaan.

Mijn opa en vader waren wegbereider, mijn kinderen zijn richtsnoer. Samen met de jongste generaties wil ik de idealen een stapje dichterbij brengen. Ik ben een verbinder, als hoogleraar breng ik wetenschap en samenleving bij elkaar, in mijn dagelijks werk haal ik de meeste inspiratie uit het samenwerken met anderen. PvdA’ers beseffen het als de beste, dat samen zoveel beter werkt dan alleen. 

Over vier jaar kun je bij me terugkomen, en zal ik rekenschap afleggen. Ons land zal een stukje mooier zijn, minder mensen zullen langs de kant staan, en de partij heeft de weg omhoog gevonden. Door samen te werken, met anderen en met elkaar. Daarom stel ik mij kandidaat. 


s01