‘Eigentijds links in de Senaat’

‘Eigentijds links in de Senaat’

Esther-Mirjam Sent stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap bij de PvdA voor de Eerste Kamer-verkiezingen. Met haar jarenlange ervaring (sinds 2011) als senator beschermt zij als geen ander een eigenstandige rol om in de Eerste Kamer te vechten voor de sociaal-democratische idealen. Politiek op het scherpst van de snede hoort thuis in de Tweede Kamer, is haar stelling, en een fractievoorzitter zónder ervaring in de Senaat komt gemakkelijk in de verleiding dit gevecht ook in de Eerste Kamer te voeren.

Klassiek rood nest

Sent komt uit een klassiek rood nest, met opa en vader als actieve sociaal-democraten, die het haar mogelijk hebben gemaakt als eerste in de familie te studeren. Voor die emancipatie staat ze pal, omdat het gevecht om spreiding van macht, kennis en inkomen nog steeds niet is beslecht. De zwaarste lasten dreigen nog steeds op de zwakste schouders te komen, waarbij Sent zich zal blijven inzetten voor vaste banen, goede zorg en eerlijke kansen voor iedereen. Sent: ‘Met een klassiek links kompas ligt een sterkere en socialere toekomst voor het grijpen.’ Sent was een van de senatoren die heeft gezorgd dat bij Prinsjesdag de ontwikkeling van het land niet alleen wordt uitgedrukt in geld, maar ook in waardes als milieu en gelijkheid. Zij wil als fractievoorzitter – én econoom – zich inspannen om de nog steeds groeiende ongelijkheid in Nederland een halt toe te roepen. Sent: ‘De ongelijkheid van vermogens is bijna nergens zo groot als in Nederland.’

Rust en vechtlust

Een klein half jaar geleden kwam het voorzitterschap vacant van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Esther-Mirjam Sent werd door haar fractieleden verkozen, een positie die ze de komende jaren wil voortzetten. Dat ze geknipt is om de fractie continuïteit te bieden, heeft ze laten zien, met de rust die onder haar voorzitterschap terugkeerde in de fractie. 

In acht genomen de bijzondere rol van de Senaat, zal Sent als senator de vechtlust opbrengen die nodig is om de sociaal-democratische waardes te verwezenlijken. De zwaksten in de samenleving zijn immers gebaat bij goede wetten die óók goed uitvoerbaar zijn. En goed te begrijpen. Vandaar één van haar topprioriteiten als fractievoorzitter: een dam opwerpen tegen de steeds ingewikkelder wetgeving. 

Geworteld in de regio

Sent valt op met haar wortels in de regio. Ze is nooit fulltime politicus geweest en ze haalt haar inspiratie uit haar dagelijkse werk als hoogleraar Economie, in het bijzonder uit haar contacten met studenten en jonge onderzoekers. Ook wordt ze gevoed door haar werk voor het kennisinstituut voor vrouwenemancipatie Atria, én door haar betrokkenheid bij het visiedocument Van Waarde van de Wiardi Beckman Stichting. De idealen van de partij zijn haar met de paplepel ingegoten, de kunst is om er steeds een eigentijdse invulling aan te geven. Met de keuze voor Sent krijgt de PvdA een nieuwe rode jas aangemeten. ‘Eigentijds links is daarom een van mijn motto’s.’